To zaravina.gr χρησιμοποιεί cookies για βελτιστοποίηση της εμπειρίας του χρήστη. Με τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας αποδέχεστε τη χρήση των cookies.

Αδελφότητα Λιμνίων Πωγωνίου Ηπείρου

Τεχνικη Γνωμοδοτηση Κουτσογιαννη Δ. (2004)

Print Friendly, PDF & Email


Παράρτημα 2


Προγενέστερες μελέτες

 1. Αθανασίου, Β., Τεχνική έκθεση εφαρμογής Λίμνης Ζαραβίνας Νομού Ιωαννίνων, Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Νομαρχίας Ιωαννίνων, Ιωάννινα, 1989.
  Η μελέτη αποσκοπούσε κατά βάση στην αποτύπωση και πασσάλωση της περιμέτρου της λίμνης, βάσει των οποίων προέκυψε το εμβαδό της (0.3005 km2 ή 300.5 στρέμματα) και διαπιστώθηκε ότι η περίμετρος της λίμνης είναι ίδια με αυτή που εμφανίζεται σε διαγράμματα του έτους 1934. Η δισέλιδη τεχνική έκθεση περιέχει, ακόμη, χρήσιμες παρατηρήσεις υδρολογικού χαρακτήρα.
 2. Ζαννής, Π., Γνωμάτευση για τις υδρογεωλογικές συνθήκες της λίμνης Τσεβαρίνας (Νεζερός) περιοχής Ιωαννίνων, Αθήνα, 1991.
  Η μελέτη ανατέθηκε από τον διάδικο Π. Μέντζο. Στη δισέλιδη έκθεση εξετάζονται οι γεωλογικές και υδρογεωλογικές συνθήκες της περιοχής της λίμνης Ζαραβίνας και ο τρόπος τροφοδοσίας της λίμνης. Η έκθεση αναφέρει ότι η λίμνη δημιουργήθηκε σε καρστικό ασβεστολιθικό βύθισμα (δολίνη) και τροφοδοτείται από υπόγεια κυκλοφορία νερών.
 3.  Καλλέργης, Γ., και Ν. Λαμπράκης, Γνωμοδότηση για τον τρόπο δημιουργίας της λίμνης Νεζερός, Πάτρα, 1998.
  Η μελέτη ανατέθηκε από τον διάδικο Π. Μέντζο. Στην τρισέλιδη έκθεση περιγράφονται η μορφολογία, η υδρολογία και οι γεωλογικοί σχηματισμοί της ευρύτερης περιοχής της λίμνης Ζαραβίνας και μελετάται ο τρόπος δημιουργίας και συντήρησης της λίμνης. Η έκθεση συμπεραίνει ότι (α) η δημιουργία της λίμνης οφείλεται στη διάλυση των γυψούχων πετρωμάτων, (β) η τροφοδοσία της λίμνης γίνεται κυρίως από υπόγεια νερά αλλά και από όμβρια στις περιόδους έντονων βροχοπτώσεων και (γ) στη λεκάνη απορροής της λίμνης δεν απαντώνται ποτάμια ή ρέματα μόνιμης ροής.
 4. Νικολάου, Ε. Σ. και Κ. Ι. Σαχπάζης, Υδρογεωλογική πραγματογνωμοσύνη σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας και συντήρησης (τροφοδοσίας) της λίμνης Ζαραβίνας ή Νεζερός στην Κοινότητα Λίμνης Πωγωνίου Νομού Ιωαννίνων, Πραγματογνωμοσύνη για το Πολυμελές Πρωτοδικείο Ιωαννίνων, Αθήνα, 1999.
  Πρόκειται για πραγματογνωμοσύνη που ανατέθηκε από το δικαστήριο. Η έκθεση, έκτασης άνω των 50 σελίδων, περιγράφει τα γεωμορφολογικά, γεωλογικά, υδρογεωλογικά, υδρολιθολογικά, υδρογραφικά και υδρολογικά χαρακτηριστικά της λίμνης και της λεκάνης απορροής της, και προτείνει ένα λεπτομερές μοντέλο για τον τρόπο δημιουργίας και συντήρησης της λίμνης. Σε παραρτήματα, παρουσιάζει ακόμη φωτογραφίες, πίνακες και διαγράμματα αποτελεσμάτων χημικών αναλύσεων του νερού και μετεωρολογικά δεδομένα. Έμφαση δόθηκε στα χημικά χαρακτηριστικά του νερού της λίμνης. Έγινε προσπάθεια ποσοτικού προσδιορισμού του υδατικού ισοζυγίου της λίμνης με βάση το απλό μοντέλο Thornthwaite. Η μελέτη συμπεραίνει ότι η λίμνη δεν τροφοδοτείται επιφανειακά από νερά αέναης ροής (με εξαίρεση την τροφοδοσία από όμβρια σε περιόδους έντονων βροχοπτώσεων), αλλά από υπόγειες εκφορτίσεις (αναβλύσεις) στο βυθό της, και έτσι «τα νερά της λίμνης Νεζερός δεν είναι τίποτε άλλο παρά η εκδήλωση της πιεζομετρικής επιφάνειας (στάθμης) των υπόγειων υδροφόρων οριζόντων των παρακείμενων υδροπερατών και υδροφόρων ασβεστολίθων στην επιφάνεια του εδάφους όπου υπάρχει η κοιλότητα της λίμνης.»
 5. Γιακουμάκης, Σ., και Α. Καπλανίδης, Πραγματογνωμοσύνη σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας και συντήρησης (τροφοδοσίας) της λίμνης Ζαραβίνας ή Νεζερός Νομού Ιωαννίνων, Πραγματογνωμοσύνη για το Πολυμελές Πρωτοδικείο Ιωαννίνων, Αθήνα, 2003.
  Πρόκειται για πραγματογνωμοσύνη που ανατέθηκε από το δικαστήριο. Η έκθεση, έκτασης άνω των 100 σελίδων μαζί με τα παραρτήματά της, περιγράφει τα υδρολογικά, γεωμορφολογικά, γεωλογικά και τεκτονικά χαρακτηριστικά της λίμνης και της ευρύτερης περιοχής. Στα παραρτήματά της δίνονται χάρτες, διαγράμματα, πίνακες δεδομένων, υπολογισμών και μαθηματικών τύπων, καθώς και μια σειρά φωτογραφιών. Έγινε προσπάθεια ποσοτικού προσδιορισμού του υδατικού ισοζυγίου της λίμνης με βάση το απλό μοντέλο Thornthwaite. Επίσης, έγινε προσπάθεια εκτίμησης των πλημμυρών και των πλημμυρικών όγκων νερού με τη χρήση της ορθολογικής μεθόδου. Η συγκεκριμένη συμπεραίνει ότι «η λίμνη Ζαραβίνα ή Νεζερός Ν. Ιωαννινων είναι “μεγάλη” λίμνη» και αυτό το αιτιολογεί, μεταξύ άλλων, από «(1) τον τεράστιο υδατικό πλούτο της ευρύτερης περιοχής, (2) το συνολικό αποθηκευμένο όγκο νερού στην εν λόγω λίμνη, (3) τις ποσότητες του νερού που εισρέουν αθροιστικά σε ετήσια βάση και την τροφοδοτούν […], (4) τη διαχρονικότητα της συντήρησης που αυτές εξασφαλίζουν, (5) το αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι ο τρόπος συντήρησης (τροφοδοσίας) της εν λόγω λίμνης – λόγω των ιδιαιτεροτήτων του ελληνικού κλίματος – είναι παρόμοιος με αυτόν των περισσότερων “μεγάλων” φυσικών λιμνών της χώρας μας, και (6) ότι η λίμνη αυτή έχει “…δημιουργηθεί και υφίσταται (σήμερα) από αέναη ροή υδάτων προερχόμενων εκτός του εδάφους που καταλαμβάνει…” από μακρινή περιοχή όσον αφορά τα υπόγεια νερά, αλλά και τα επιφανειακά, όπου μάλιστα των δεύτερων η ροή στο έδαφος έχει προσλάβει μόνιμη και διαμορφωμένη κοίτη.»


Αναφορές

 • Αθανασίου, Β., Τεχνική έκθεση εφαρμογής Λίμνης Ζαραβίνας Νομού Ιωαννίνων, Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Νομαρχίας Ιωαννίνων, Ιωάννινα, 1989.
 • Αντωνακάκης, Γ., Σ. Μεσημέρης, Ν. Ελευθεριάδης, Π. Παπανικολάου και Α. Κρόκος, Απόφαση 33 του Διοικητικού Δικαστηρίου του Υπουργείου Γεωργίας, Αθήνα, 1932.
 • Γεωργάκης, Κ., Αγωγή του Ελληνικού Δημοσίου κατά Π. Θ. Μέντζου, Δικόγραφο ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ιωαννίνων, Ιωάννινα, 1996.
 • Γιακουμάκης, Σ., και Α. Καπλανίδης, Πραγματογνωμοσύνη σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας και συντήρησης (τροφοδοσίας) της λίμνης Ζαραβίνας ή Νεζερός Νομού Ιωαννίνων, Πραγματογνωμοσύνη για το Πολυμελές Πρωτοδικείο Ιωαννίνων, Αθήνα, 2003.
 • Ζαννής, Π., Γνωμάτευση για τις υδρογεωλογικές συνθήκες της λίμνης Τσεβαρίνας (Νεζερός) περιοχής Ιωαννίνων, Αθήνα, 1991.
 • Ζωγράφος, Π., Προτάσεις του προσθέτως παρεμβαίνοντος Δήμου Δελβινακίου, Δικόγραφο ενώπιον του Ειρηνοδικείου Πωγωνίου, Ιωάννινα, 1991.
 • Καλλέργης, Γ., και Ν. Λαμπράκης, Γνωμοδότηση για τον τρόπο δημιουργίας της λίμνης Νεζερός, Πάτρα, 1998.
 • Κατσαρός, Π., Απάντηση στην αναφορά της Αδελφότητας Λίμνης Πωγωνίου Ηπείρου,
 • Έγγραφο του Υπουργείου Γεωργίας προς τη Βουλή των Ελλήνων με αριθμό 352525/18.11.1982, Αθήνα 1982.
 • Κουτσογιάννης, Δ., Μελέτη επιφανειακής υδρολογίας, Ειδική προκαταρκτική μελέτη αρδεύσεως οροπεδίου Λασιθίου, Εργοδότης: Νομαρχιακό Ταμείο Λασιθίου, Ανάδοχοι: ΜΕΤΕΡ, Εξάρχου και Νικολόπουλος, Καλατζόπουλος, Τεύχος 1, 59 σελίδες, Αθήνα, 1982α.
 • Κουτσογιάννης, Δ., Τεχνική έκθεση, Ειδική προκαταρκτική μελέτη αρδεύσεως οροπεδίου Λασιθίου, Εργοδότης: Νομαρχιακό Ταμείο Λασιθίου, Ανάδοχοι: ΜΕΤΕΡ, Εξάρχου και Νικολόπουλος, Καλατζόπουλος, 90 σελίδες, Αθήνα, Οκτώβριος 1982β.
 • Κουτσογιάννης, Δ., και Ν. Μαμάσης, Υδρολογική διερεύνηση, Εκτροπή Ρέματος Σουλού για την Ανάπτυξη των Λιγνιτικών Εκμεταλλεύσεων της ΔΕΗ στο Ορυχείο Νοτίου Πεδίου της Περιοχής Κοζάνης-Πτολεμαΐδας, Εργοδότης: Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού, Ανάδοχοι: Δ. Κουτσογιάννης, Ν. Μαμάσης, 18 σελίδες, Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού, Αθήνα, 2004.
 • Κουτσογιάννης, Δ., και Θ. Ξανθόπουλος, Τεχνική Υδρολογία, Έκδοση 3, 418 σελίδες, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, 1999 (http://www.itia.ntua.gr/g/docinfo/115/).
 • Κουτσογιάννης, Δ., Α. Ευστρατιάδης, Ν. Μαμάσης, Ι. Ναλμπάντης, και Λ. Λαζαρίδης, Υδρολογική μελέτη λειτουργίας του ταμιευτήρα, Τεχνικός Σύμβουλος για το έργο "Ύδρευση Ηρακλείου και Αγίου Νικολάου από το φράγμα Αποσελέμη", Εργοδότης: Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, Ανάδοχος: Κοινοπραξία Αποσελέμη, Αθήνα, 2001α.
 • Κουτσογιάννης, Δ., Ι. Ναλμπάντης, Ν. Μαμάσης, Α. Ευστρατιάδης, Λ. Λαζαρίδης, και Α. Δανιήλ, Υδρολογική μελέτη πλημμυρών, Τεχνικός Σύμβουλος για το έργο "Ύδρευση Ηρακλείου και Αγίου Νικολάου από το φράγμα Αποσελέμη", Εργοδότης: Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, Ανάδοχος: Κοινοπραξία Αποσελέμη, Αθήνα, 2001β.
 • Κωνσταντινίδης, Δ., Τα υδραυλικά έργα στην Ελλάδα, Σημειώσεις διαλέξεων στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, 1993.
 • Μαγιάκου, Α., Σ. Ζώνιος, Ε. Παπαϊωάννου και Μ. Παπαϊωαννίδου, Απόφαση 34/1988 του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ιωαννίνων, Ιωάννινα, 1998.
 • Μέγας, Π., Πρωτόκολλο Διοικητικής Αποβολής, Έγγραφο του Προϊσταμένου της Κτηματικής Υπηρεσίας από 13/3/1991, Ιωάννινα, 1991.
 • Μητσέλος, Ε., Απόφαση 405/1995 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ιωαννίνων, Ιωάννινα, 1995.
 • Ναλμπάντης, Ι., Ν. Μαμάσης, Δ. Κουτσογιάννης, και Α. Ευστρατιάδης, Τελική έκθεση, Εκσυγχρονισμός της εποπτείας και διαχείρισης του συστήματος των υδατικών πόρων ύδρευσης της Αθήνας, Τεύχος 25, 135 σελίδες, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων - Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Μάρτιος 2004.
 • Νικολάου, Ε. Σ. και Κ. Ι. Σαχπάζης, Υδρογεωλογική πραγματογνωμοσύνη σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας και συντήρησης (τροφοδοσίας) της λίμνης Ζαραβίνας ή Νεζερός στην Κοινότητα Λίμνης Πωγωνίου Νομού Ιωαννίνων, Πραγματογνωμοσύνη για το Πολυμελές Πρωτοδικείο Ιωαννίνων, Αθήνα, 1999.
 • Ξανθόπουλος, Θ., Α. Κατσίρη, Α. Ανδρεαδάκης, Δ. Κουτσογιάννης, και Λ. Βαμβακερίδου- Λυρούδια, Τελική έκθεση, Διερεύνηση ποιότητας και αφομοιωτικής ικανότητας νερών ποταμού Καλαμά και λίμνης Παμβώτιδας (Ιωαννίνων), 341 σελίδες, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων - Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, 1984.
 • Παλαιοκρασσάς, Π., Αποδοχή της 90/89 γνωμοδότησης του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου Δημοσίων Κτημάτων και Ανταλλάξιμης Περιουσίας, Απόφαση 1014095/1083/Α0010/16.7.1990 του Υπουργού Οικονομικών, Αθήνα, 1990.
 • Παπαδήμος, Δ. Λ., Τα Υδραυλικά Έργα Παρά τοις Αρχαίοις, Τόμος B, TEE, Αθήνα, 1975.
 • Πλατή, Ε., Απόφαση 6/1992 του Ειρηνοδικείου Πωγωνίου, Δελβινάκι, 1992.
 • Ρηγίδης Α. & Π. Γόντικας, Προμελέτη Εγγειοβελτιωτικών Έργων Ζαραβίνας Ηπείρου, (τεύχη: Προκαταρκτική Εκθεσις, 1959, Eισηγητική Εκθεσις, 1960, Βασικά Στοιχεία, 1960),Αθήνα.
 • Ρώτη, Σ., Ν. Μαμάσης, και Κ. Τσολακίδης, Επεξεργασία υδρομετεωρολογικών δεδομένων λεκάνης Υλίκης, Διερεύνηση προσφερομένων δυνατοτήτων για την ενίσχυση της ύδρευσης μείζονος περιοχής Αθηνών - Φάση 2, Τεύχος 11, 167 σελίδες, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων - Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Μάρτιος 1990 (http://www.itia.ntua.gr/g/docinfo/156/).
 • Σιώρος, Θ., Προς το Πολυμελές Πρωτοδικείο Ιωαννίνων, Προτάσεις του Π. Θ. Μέντζου κατά του ενάγοντος Ελληνικού Δημοσίου κ.ά., Δικόγραφο, Ιωάννινα, 2001.
 • Σιώρος, Θ. και Δ. Μπούκας, Προς το Πολυμελές Πρωτοδικείο Ιωαννίνων, Προτάσεις του Π. Θ. Μέντζου κατά του ενάγοντος Ελληνικού Δημοσίου και Προσθήκη - Αντίκρουση,Δικόγραφο, Ιωάννινα, 1997.
 • Τζουμάκας, Σ., Ιδιοκτησιακό καθεστώς λίμνης Ζαραβίνας (Νεζερού) Ν. Ιωαννίνων, Έγγραφο-Ανακοίνωση του Υπουργείου Γεωργίας με αριθμό 77637/26.5.1997, Αθήνα, 1997.
 • ΥΠΑΝ, ΕΜΠ, ΙΓΜΕ, και ΚΕΠΕ, Σχέδιο προγράμματος διαχείρισης των υδατικών πόρων της χώρας, Συμπλήρωση της ταξινόμησης ποσοτικών και ποιοτικών παραμέτρων των υδατικών πόρων στα υδατικά διαμερίσματα της χώρας, Ανάδοχος: Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων - Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 549 σελίδες,
 • Υπουργείο Ανάπτυξης, Αθήνα, Ιανουάριος 2003 (http://www.itia.ntua.gr/g/docinfo/571/). Χατζημπίρος, Κ., Ν. Μαμάσης και Ε. Κυρίτσης, Φιλότης, Βάση δεδομένων για την ελληνική φύση, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων - Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, 2002 (http://www.itia.ntua.gr/nikos/oikologia/OIK_topia.pdf).
 • European Parliament and Council of the European Union, Directive 2000/60/EC establishing a framework for Community action in the field of water policy, Official Journal of the European Communities, L 327, 72 pp., 2000. Maksimovic, C., H. S. Wheater, D. Koutsoyiannis, S. Prohaska, D. Peach, S. Djordevic, D. Prodanovic, C. Makropoulos, P. Docx, T. Dasic, M. Stanic, D. Spasova, and D. Brnjos, Final Report, Analysis of the effects of the water transfer through the tunnel Fatnicko Polje - Bileca reservoir on the hydrologic regime of Bregava River in Bosnia and Herzegovina, Commissioner: Energy Financing Team, Switzerland, Contractors: CUW-UK, ICCI Limited, London, 2004.
 • Minnesota Pollution Control Agency, Lake Prioritization for Protecting Swimmable Use, Minnesota Pollution Control Agency, Minneapolis, Minnesota, 1997 (http://www.shorelandmanagement.org/depth/swim.pdf).
 • Rozos, E., A. Efstratiadis, I. Nalbantis, and D. Koutsoyiannis, Calibration of a semidistributed model for conjunctive simulation of surface and groundwater flows, Hydrological Sciences Journal, 49(5), 819-842, 2004.
 • World Commission on Dams, Dams and Development: A New Framework for Decision-Making, 2000 (http://www.icold-cigb.org/PDF/wcd_overview.PDF και http://www.dams.org/report/wcd_overview.htm).
 • Peace River Regional District, Lakeshore Development Guidelines, Dawson Creek British Columbia, Canada, 2000 (http://www.pris.bc.ca/prrd/Services/DevelopmentSer/Lakeshore/lake.pdf).

 

 

Attachments:
Download this file (2004ZaravinaGnomodotisi.pdf)2004ZaravinaGnomodotisi.pdf[ ]2113 kB

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 106 guests και κανένα μέλος

Copyright © 2023. Αδελφότητα Λιμνίων Πωγωνίου Ηπείρου. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.